Vijuge kroz Slavoniju

Jesen je tu, a žitno polje je već davno pokošeno. Ostaju samo vijugavi tragovi vožnje kombajna i kamiona nastale ljetos dok se kosilo žito. Foto © Željko Klindžić ... vidi cijeli tekst

Ljeto, Sava, Šetnica

Ljeto na Savi. Brođani, kao i svaki dan šetaju svojom šetnicom kraj rijeke ... Foto © Željko Klindžić, Olympus E-500 ... vidi cijeli tekst

Pješački most - tri kapice

Sreo sam tri kapice, šetaju kroz tunel pješačkog mosta, dvije crvene i jedna plava... Nešto su se jako žurile, možda su išle na podjeli ocjena, nadajmo se da su ocjene dobre... © Željko Klindžić ... vidi cijeli tekst

S-krivulja kroz šumu

S-krivulja vijuga od Petnje kroz veliku šumu. Petnja, Sibinj, Slavonski Brod... © Željko Klindžić ... vidi cijeli tekst

Diljsko Oko - Jezero Petnja

Umjetno Jezero Petnja se nalazi 3 km sjeverno od Sibinja i 7 km sjeverozapadno od Slavonskog Broda. Jezero je nastalo 1968. godine izgradnjom brane, a svrha mu je bila akumulacija i navodnavanje rižinih polja u Jelas polju Petnja se snabdjeva vodom iz petnaest izvora. ... vidi cijeli tekst

GO TOP