GALOVO: U radu su prikazana najnovija otkrića zoomorfne idoloplastike pronađene tijekom prve faze istraživanja obredno-ukopnog prostora starčevačkog lokaliteta na zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda, gdje su na više lokacija otkriveni ostaci starčevačkih naselja. Na Galovu brodska Ciglana obavlja velike iskope za svoje potrebe, a lokalitet je slučajno otkriven u njihovim profilima na dubini od 0,90 do 2,00 m. Prilikom otkrića 1995. godine nalazište je evidentirano kao starčevačko naselje, no iskop l997. otkrio je obredno-ukopni prostor starčevačkog lokaliteta na nekadašnjoj obali Save, od kojeg je 2 km sjevernije starčevačku naselje Igrač u Bukovlju, izgrađeno na južnim obroncima Dilja. ... vidi cijeli tekst

Rimska vojnička diploma iz Broda izvrsno je sačuvana. Obje pločice su čitave kao i žice koje ih spajaju. Tekst je potpuno čitljiv tako da nema problema oko tumačenja i datiranja diplome. Posebna vrijednost brodske diplome je očuvanost pečata nekolicine svjedoka zajedno s njihovim ležištem i pokretnim poklopcem, što je doista rijetka pojava. ... vidi cijeli tekst

Početkom I. stoljeća naše ere Slavonski Brod i njegova okolica ulaze u tijek povijesnih zbivanja, postaju sastavni dio Rimske imperije u okviru pogranične provincije Panonije. Do dolaska Rimljana, na ovim prostorima živjela su panonska plemena, srodna Ilirima, mjestimično pomiješana s Keltima. Brodski kraj pripadao je moćnom panonskom plemenu Breuka, koji su zauzimali prostrano područje od Broda, s obje strane Save sve do Srijemske Mitrovice, obuhvaćajući vukovarski i vinkovački kraj. ... vidi cijeli tekst

Arheološki nalazi naselja na području Slavonskog Broda stari su preko 8000 godina! Kao i većina povijesnih nalaza i ovaj započinje slučajnošću kada je prije tri godine pri iskopu zemlje za potrebe slavonskobrodske Ciglane otkriveno prapovijesno nalazište čiji je dio nažalost nepovratno izgubljen višegodišnjom aksploatacijom gline. ... vidi cijeli tekst

Geološki nalazi šireg područja brodske okolice sežu u vrijeme paleozoika (oko 300 milijuna godina starosti), a dokumentirani su pojavom eruptivnih stijena. Najstariji tragovi pojave živih bića pripadaju vremenu tercijara (oko 20 milijuna godina starosti) i vežu se uz nalaze fosila životinjskih zajednica Panonskog mora (okamenjeni puževi, školjke, ježinci, ribe, koralji, zvjezdače i slično). Najznačajniji su nalazi kralježaka kita vrste Mesocoetus agrami i ostaci zubi morskih pasa vrste Carcharodon megalodon. ... vidi cijeli tekst

Od prve škole 1699. do gimnazije 1918.g. ... vidi cijeli tekst

GO TOP